Ingen höjd åldersgräns för vattenskoter

Transportstyrelsen föreslår inte någon ändring av åldersgränsen 15 år för att köra vattenskoter. Först behöver effekter av redan planerade åtgärder inväntas och utvärderas. Det visar slutredovisningen av regeringsuppdraget.

Åldersgränsen för att köra vattenskoter i Sverige har funnits under tre sommarsäsonger. För att ta reda på hur det har fungerat fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utvärdera åldersgränsen och nu har alltså slutrapporten lämnats in.

– Vi har kommit fram till att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl att föreslå en höjning av åldersgränsen. Kravet på förarbevis införs 1 maj och vår bedömning är att den nya lagen behöver träda i kraft och utvärderas innan åldersgränsen eventuellt förändras, säger Erika Persson, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Läs mer