Informationsmöte om vindkraftsplanerna i Skagerak

Klädesholmen, Foto: Anetté Larm Johansson

Klädesholmen, Foto: Anetté Larm Johansson

Den 9 september arrangerade Klädesholmens Samhällsförening ett informationsmöte kring vindkraftsplanerna i Skagerak. Där 570 vindkraftverk planeras från Marstrand i söder och norrut i Bohuslän, i ett antal olika projekt. Mötet riktade sig till intresserade bohusläningar och uppslutningen var stor. Mötet hölls i Betelförsamlingens lokaler på Klädesholmen.

Läs mer