Integritetspolicy för “skärgårdarna.se & skargardarna.se”.

A. Introduktion

Våra webplatsbesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår webplats för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår webplats.

B. Erkännande

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
information om dina besök på och din användning av denna webplats, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och webplatsens navigeringsvägar;
information som du anger när du registrerar dig på vår webplats, till exempel din e-postadress;
information som du anger när du skapar en profil på vår webplats, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
information som du anger när du använder vår webplats tjänster;
information som genereras när du använder vår webplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår webplats, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
information som du publicerar på vår webplats med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår webplats, inklusive dess innehåll och metadata;
all annan personlig information som du skickar till oss.
Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår webplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

att administrera vår webplats och verksamhet;
att anpassa vår webplats åt dig;
att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår webplats;
att skicka varor som du har köpt via vår webplats till dig;
att leverera tjänster som är köpta via vår webplats;
att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webplats;
att hålla vår webplats säker och förebygga bedrägerier;
att bekräfta ditt samtycke av vår webplats användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår webplats privata meddelandetjänst); samt
annan användning.
Om du skickar personlig information för publicering på vår webplats, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webplats och kan justeras med webplatsens sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.


F. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
Utan att det påverkar artikel F-2, kommer vi vanligtvis att löpande radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan.
Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt F, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).


G. Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webplats skyddas av krypteringsteknologi.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.


H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webplats. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår webplats privata meddelandesystem.

I. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

betalning av en avgift och tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress.
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

J. Tredje parts webplatser

Vår webplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webplatser. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

K. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

L. Kakor

Vår webplats använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår webplats.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår webplats och de syften som de används för:
Vi använder Google Analytics på vår webplats för att känna igen en dator när en användare besöker webplatsen / spårar användare när de bläddrar på webplatsen / förbättrar webplatsens användbarhet / analyserar användningen av webplatsen / administrerar webplatsen / förhindrar bedrägerier och förbättrar webplatsens säkerhet / anpassar webplatsen för varje användare
De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor .
Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många webplatsers användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webplats.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator i din webbläsare.
Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många webplatsers användbarhet.