Nyheter

Havsspyan byter namn

Den invasiva arten Didemnum vexillum, som har kallas Havsspya, byter nu namn till Filtsjöpung. Läs mer ...
Läs Mer

Färdplan för surströmmingsindustrin

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att förbättra sjömatskonsumtionsstatistiken och ta fram en färdplan för surströmmingsproducenternas råvaruförsörjning. Tillgången till fisk- och ...
Läs Mer

Trålfisket i Bottenviken har startat

På söndag 25 september var det premiär för årets trålfiske efter siklöja. I år har HaV beslutat tillåta en fångst ...
Läs Mer
Inga kommentarer att visa.