Har coronapandemin påverkat besöksnäringen på öar och i skärgårdar?

Varmt välkommen till webinarium med ett kunskapsseminarium om hur coronapandemin har påverkat besöksnäringen på öar och i skärgårdar.

Webinariet presenterar projektets slutrapport och redogör för skärgårds- och ö-samhällens erfarenheter, utmaningar och möjligheter från pandemins utbrott i mars 2020 och fram till idag.

Webinariet inleds med en presentation av Erika Rosander från Tillväxtverket som berättar om satsningen på kunskapsutvecklingen kring effekterna av pandemin.

Därefter presenterar projektdeltagarna projektets inriktning och målsättningar, samt slutresultat.

Läs mer