Kalendarium

Save the date 2023

  • 26-27 april; Studieresa till Samsø i Hållbarhetsgruppens utbildning om hållbar miljö- och energiinfrastruktur på öar.
  • 12-14 oktober; 1st Swedish Small Island Studies Conference, Umeå-Holmön 
  • 10-12 november; Representantskapsmöte på Hasslö, Västervik