Artiklarna 8j och 10c i Konventionen om biologisk mångfald

 

Under de tre senaste åren har Sametinget verkat som tematisk fokalpunkt, samordnare för artiklarna 8j och 10c i Konventionen om biologisk mångfald. Arbetet har skett i nära samverkan med SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) och nu är det dags att rapportera uppdraget.
I samband med detta passar vi på att anordna en digital sändning där rapporten officiellt överlämnas till Klimat- och Näringslivsdepartementet samtidigt som vi berättar om vad som hänt under dessa tre år. Representant från SRF deltar.
Se det här som en möjlighet att lära er mer om artiklarna 8j och 10c, vad det kan innebära i praktiken och hur vi alla kan bidra till Sveriges genomförande. Kunskapsmaterialet finner ni i bifogad länk.
För att ta del av mptet koppla upp er på nedanstående länk:
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 860 2235 7860
Passcode: 648838