Sammanfattning av forskarkonferens på Holmön

Under torsdag och fredag var det en forskarkonferens på Prästgården på Holmön. Det var första konferensen med nätverket Scientific Network for Island Research (SNIR). Temat för konferens var: Mapping Key Challenges to Sustainability on Islands.

Södertörns Högskola (SH), SRF och HUF/HBBAB är alla med i SNIR och konferensen hölls med finansiering av Östersjöstiftelsen. SH svarade för det vetenskapliga programmet och HUF/HBBAB svarade för det lokala arrangemanget.

Minneanteckningar SNIR Conference