Ungdomsläger i sommar

I sommar är det danskarnas tur att ta över stafettpinnen och arrangera årets nordiska ungdomsläger. Sommaren 2022 arrangerade Föss lägret ute på Brännskär och i sommar är det dags för Sammenslutningen af Danske Småøer att arrangera lägret på Fejø. Sommaren 2024 är det SRF:s tur.

Ebba och Sten-Åke var i veckan nere i Danmark på planeringsmötet. Rapport förmöte på Fejö januari 2023