CE4EUI-projektet uppmärksammas i radion

För några minuter sedan sände P4 Extra ett reportage från Holmön med anledning att Holmön är en av öarna i Clean energy for EU islands, CE4EUI. Joar och Maja blev intervjuade och fick berätta mer om projektet men även om kommunikationer och sophanteringen på ön. Reportaget gjordes inför det stundande EU valet.
Just nu pågår det årliga forumet med Clean energy for EU islands, CE4EUI på den Italienska ön Pantelleria. Där samlas deltagare från de 30-projekten för att delta i forumet och i workshopparna som arrangeras före och efter forumet. Skärgårdarnas Riksförbund och ESIN har representanter på plats. Man kan lyssna på forumet i efterhand via CE4EUI sekretariatets hemsida.
Foto från SNIR mötet på Holmön i höstas när Olle och Joar guidade oss på ön.