Ansökningar om havsvindkraftsparker

Regeringen ger i uppdrag åt länsstyrelserna i Västra Götaland och Kalmar att bereda havsvindparkerna Poseidon och Södra Victoria. Regeringen har nu sammantaget åtta havsvindparker under beredning.

– Sverige behöver all fossilfri el vi kan få för att framför allt industrin och transportsektorn ska klara klimatomställningen, menar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Läs mer