Gröna korridorer för sjöfarten

Regeringen förlänger uppdraget att skapa gröna korridorer för sjöfarten.

– Regeringen ser att det finns goda förutsättningar för att etablera gröna korridorer på flera linjer. För att skynda på sjöfartens klimatomställning och inte tappa fart i arbetet med att få korridorer på plats, förlänger vi nu samordnarens uppdrag i denna del, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer