Remissvar och aktuella remisser

Aktuella remisser

2022-12-16 Kreativa Sverige!
Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling
för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU2022:44)

2022-10-06 Synpunkter på förslag gällande postutdelning

2022-10-06 Jordbruksverket 4.1.16-13072/2022

2022-09-30 Jordbruksverket  3.2.16-04306/2022 

2022-09-30 Jordbruksverket 4.1.16-13073/2022

2022-09-30 Jordbruksverket 3.4.16-13074/2022

2022-09-29 Ett hållbart mediastöd i hela landet DS 2022:14

Remissvar 

2022-10-18 Förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

2022-10-10 avgränsingssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner (dnt 2340-2022)

2022-10-01 Godstransporter SOU  2022:13

2022-01-21 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare färdmedelsneutralt regelverk

2021-06-11 Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-05-23 Havet och människan

2021-05-03 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

2021-03-01 Jordbruksverket – förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25)

2021-03-01 Infrastrukturdepartementet- Befordringskravet i postförordningen

2021-02-25 Jordbruksverket – yttrande kring förslag till ändrade föreskrifter

2021-02-21 HaV- Remissvar fiskereglering i marina skyddade områden i Östersjön

2021-02-08 Jordbruksverket – yttrande av förslag till ändring SJVFS (2015:25)

2021-01-29 Infrastrukturdepartementet – remissvar inriktningsunderlag

2018-11-12 Miljödepartementet – remissvar landsbygdsutveckling i strandnära lägen