Remissvar och aktuella remisser

Aktuella remisser

2024-05-21 Areella näringar vid vatten (SOU 2023:103) (Inlämnad 2024-04-15, se nedan)

2024-07-11 En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22)

2024-08-30 Förslag till ändrade havsplaner

Remissvar 

2024-05-15 Holmöleden Huvudrapport 230531

2024-04-15 Infrastrukturplanering 2026-2037

2024-04-15 Areella näringar vid vatten (Sou 2023:103)

2024-03-31 Livsmiljöerna på bottnarna

2024-03-31 HVMFS 2012:18

2024-03-11 Utsläppshandelssystem

2024-03-01 Ny nationalpark i Nämdöskärgården

2024-03-01 HaV föreskrifter HVMFS 2024:XX

2024-01-11 Havsbaserad vindkraft

2023-12-15 Svar på Samråd om förslag till ändrade havsplaner

2023-11-12 Primärproduktion

2023-11-10 bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet

2023-10-31 Staten och betalningarna

2023-09-13 miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd

2023-08-25 Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

2023-06-03 Postfinansieringsutredningen – Posttjänst för hela slanten

2023-05-10 Föreskrifterna (SJVFS 2022:24) – ersättning för hantering av fällda sälar

2023-01-10 Europeiska kommissionen – De minimis and state aid

2022-12-16 – Kreativa Sverige!

2022-11-04 Tillägg till förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd

2022-11-04 Tillägg till förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om direktstöd och grundvillkor

2022-10-18 Förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

2022-10-10 avgränsingssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner (dnt 2340-2022)

2022-10-01 Godstransporter SOU  2022:13

2022-06-10 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

2022-01-21 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare färdmedelsneutralt regelverk

2021-06-11 Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-05-23 Havet och människan

2021-05-03 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

2021-03-01 Jordbruksverket – förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25)

2021-03-01 Infrastrukturdepartementet- Befordringskravet i postförordningen

2021-02-25 Jordbruksverket – yttrande kring förslag till ändrade föreskrifter

2021-02-21 HaV- Remissvar fiskereglering i marina skyddade områden i Östersjön

2021-02-08 Jordbruksverket – yttrande av förslag till ändring SJVFS (2015:25)

2021-01-29 Infrastrukturdepartementet – remissvar inriktningsunderlag

2018-11-12 Miljödepartementet – remissvar landsbygdsutveckling i strandnära lägen