Remissvar

2021-05-03 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

2021-03-01 Jordbruksverket – förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25)

2021-03-01 Infrastrukturdepartementet- Befordringskravet i postförordningen

2021-02-25 Jordbruksverket – yttrande kring förslag till ändrade föreskrifter

2021-02-21 HaV- Remissvar fiskereglering i marina skyddade områden i Östersjön

2021-02-08 Jordbruksverket – yttrande av förslag till ändring SJVFS (2015:25)

2021-01-29 Infrastrukturdepartementet – remissvar inriktningsunderlag

2018-11-12 Miljödepartementet – remissvar landsbygdsutveckling i strandnära lägen