Nationella övervakningsprogrammet av marina främmande arter framgångsrikt

Nu publicerar HaV rapporter med 2019 och 2020 års resultat från övervakningaprogrammet för marina främmande arter. Rapporterna visar bland annat att man identifierat förekomster av främmande arter i alla undersökta hamnar och spridning till en havsbassäng, men inte upptäckt några nyintroduktioner.

Läs mer