Mycket på gång i Nämndöskärgård

I och med att en nationalpark ska bildas i Nämndöskärgården händer det mycket på många fronter t ex hos föreningen Nämndö Green Archipelago. För att påbörja utvecklingen av Nämdöskärgården till ett biosfärområde håller man på med ett brett förankringsarbete och att skapa lokalt engagemang. Deras långsiktiga mål med biosfärområdet är att skapa en hållbar utveckling i ett livskraftigt skärgårdsområde där det finns fungerande ekosystemtjänster, både över och under ytan, där människa och miljö fungerar i samklang.

Läs mer