Att bo på Möja

Vår medlemsförening i Stockholm; SIKOs ordförande Uffe med familj är sist ut i Skärgårdsveckans aktiviteter i en artikel om hur det är att bo på Möja i Stockholms skärgård.

Läs mer