Tankesmedja på Koster

Den 31 oktober är det tankesmedja på Koster.

Utgångspunkten är att naturen och miljön står först, sen kommer helårssamhället, deltidsboende och sen turister (som båda är viktiga resurser). Agenda 2030, det är bara nio år kvar. Dags att göra MASSOR för vår värld om vi ska ha nåt kvar. 

Den här dagen kommer vi fokusera på helårssamhället; hur vi kan bo kvar på våra öar, få fler att bo året runt och skapa hållbara samhällen, ta tillbaka mer makt till våra helårssamhällen och kräva förändring med hållbarhet som utgångspunkt. Vilka perspektiv är viktiga här? Vi målar upp en helhetsbild för att kommuniceras vidare ut i världen.

Läs mer