Länsstyrelsen ska leda utredning om trafiken till Holmön

För drygt ett år sedan fick Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen, Umeå Kommun och Region Västerbotten utreda hur trafiken till Holmön kan lösas på lång sikt. Arbetet har ännu inte kommit igång och nu har Infrastrukturdepartementet uppdragit åt Länssytrelsen att leda arbetet.

Läs mer