EU-överenskommelse om minskad klimatpåverkan från sjöfarten

Rådet och Europaparlamentet nådde natten mot torsdagen en överenskommelse för att minska växthusgasutsläppen inom EU:s sjöfart, det så kallade FuelEU Maritime-initiativet.

– Jag är mycket glad att vi har nått detta viktiga resultat under det svenska ordförandeskapet för att kunna minska utsläppen från sjöfarten. Min förhoppning är att framgången nu kan smitta av sig även på de andra förhandlingar som pågår inom klimatpaketet Fit for 55, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.