Nya fiskebestämmelser för Torneälvens deltaområde

HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

Laxfälla i havet. Foto: Håkan Carlstrand, HAV

– Det handlar också om att anpassa möjligheterna till fiske efter lax med hänsyn till beståndssituationen, målet om ett uthålligt fiske och EU:s fiskelagstiftning i havet, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

Läs mer