Luleå skärgårdsförening inbjuden till samråd om vindkraftspark

Njordr Offshore Wind AB bjuder in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken avseende möjligheten att etablera vindkraft i Sveriges ekonomiska zon i havsområdet Bottenviken, cirka 55 kilometer sydöst om Luleå. Den planerade vindparken omfattar upp till 83 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter.

Läs mer