Bidrag för underhåll och reparation av bryggor

Om du äger en brygga som anlöps av Waxholmsbolaget eller SL:s pendelbåtstrafik kan du fram till sista maj 2023 söka bryggbidrag.

Bryggor som idag används av regionens sjötrafik är ofta enskilt ägda av tomtägarföreningar och samfälligheter, vilka är organisationer som ofta har begränsad ekonomi. För privata bryggföreningar, samfälligheter eller liknande finns det nu möjlighet att söka bryggbidrag hos Region Stockholm. Syftet är att öka tillgängligheten till öarna i Stockholms skärgård genom säkerhetshöjande åtgärder.

Läs mer