Kommunalt stöd för landsbygdsutveckling

Ett par välslipade geografiska glasögon – är det vad som behövs för att kommuner, regioner och statliga myndigheter bli bättre på att lyfta landsbygdsperspektivet?

Tillväxtverket har nu tagit fram ett metodstöd för den som vill få en bättre förståelse för frågor som berör landsbygderna i sitt arbete. Vi tittar närmare på metodstödet och vad krävs för att man ska sätta på sig sina geografiska glasögon – och sen inte tappa bort dem.

Läs mer