Maina informationscentraler

Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Du kan alltid vända dig till de marina informationscentralerna om du har frågor. De tar också gärna emot dina observationer om du sett något ovanligt i kustområdet.

Läs mer