Avgaser från fritidsbåtar sätter spår i Bohusläns skärgård

Den intensiva fritidsbåttrafiken i Bohuslän sätter tydliga spår i bottensediment, musslor och ostron, enligt en nypublicerad forskarrapport från Havsmiljöinstitutet. Rapporten är unik, då det är första gången man undersökt i hur stor omfattning avgaser från fritidsbåttrafiken lagras i bottensediment och vattenlevande organismer.

Läs mer