Samarbete ska ge bättre sjökort för fritidsbåtar

SRFs wen har tidigare rapporterat om kritik mot bl a djupmarkeringar i nya båtsportkorten. Sjöfartsverket träffade den 7 mars representanter från Sveriges största båtlivsorganisationer för att diskutera ett samarbete som ska leda till bättre sjökort för fritidsbåtlivet.

– Fritidsbåtslivet är en stor användargrupp av våra sjökort och deras synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra våra produkter, säger Sjöfartsverkets GD Katarina Norén.

Sjöfartsverket och dess föregångare har skapat sjökort över de svenska havsområdena och skärgårdarna i flera hundra år. Sjöfartsverkets uppdrag är att i första hand se till handelssjöfartens intressen, och därför har sjökortsproduktionen de senaste 50 åren varit tydligt inriktad mot att ge den tyngre sjötrafiken säkra och högkvalitativa sjökort.  I många områden där fritidsbåtar rör sig är dock djupinformationen av lägre kvalitet, i många fall insamlad i mitten av 1800-talet, vilket lett till att sjökorten inte alltid varit optimala för fritidsseglare som håller sig utanför farlederna.

Läs mer