Första havsplaner är beslutade

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) i tät samverkan med över 150 organisationer. Länsstyrelserna har haft en aktiv roll i processen genom att samordna och stödja arbetet på regional och kommunal nivå.

Många ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering för vägledning till myndigheter, kommuner, domstolar och företag. Havet kan naturligtvis användas på en mängd olika sätt, men det måste göras klokt för att vi ska kunna lämna över friska hav till kommande generationer.

Läs mer