Skattelättnader för arbetsresor

I veckan lämnade Skärgårdarnas Riksförbund in sitt remissvar.

SAMMANFATTNING
Vi bedömer de statsfinansiella aspekterna som små av de nödvändiga revideringarna i utsänt förslag som vi har redovisat, då de berör ett litet fåtal sett till antal arbetsresande i landet.
Däremot har de stor betydelse för en levande landsbygd och sätter avgörande villkor för en livskraftig skärgård.
Våra förslag till revideringar, under Landsbygdsliv respektive Skärgårdsliv, är parallella och ersätter inte varandra.

Hela remissvaret