Fritidsfisket ökar

Fritidsfisket ökade markant både 2019 och 2020. 1, 7 miljoner svenskar fritidsfiskar, efter många olika arter. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Flest fiskedagar har Götaland och Svealand följt av Norrland och de fem stora sjöarna. Havsområdena med högst fiskeaktivitet är mellersta Östersjön och Skagerrak.

Antalet fritidsfiskare i Sverige i åldrarna 16-80 år uppgick till cirka 1,7 miljoner år 2020.

– I likhet med antalet fritidsfiskare har antal fiskedagar ökat generellt sett, vilket förstås kan bero på Coronapandemin. När andra aktiviteter begränsas är det fler som fiskar på sin fritid, konstaterar Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV.

Läs mer