Årets nya sjökort

Nu lanserar Sjöfartsverket sex nya båtsportkort för områdena Stockholm norra, Stockholm mellersta, Stockholm södra, Hanöbukten, Vänern samt Göta kanal. Årets lansering innehåller en stor del förbättringar och viktiga uppdateringar.

Aldrig förr har en så stor del av svenska vatten varit sjömätta med moderna metoder. Sjöfartsverket har även genomfört flera stora förbättringsprojekt och hela Sverige har idag en ny uppdaterad strandlinje.

Sjökorten har genomgått en behövlig uppdatering och innehåller idag ännu mer information, till exempel förändringar av djup och sjösäkerhetsutmärkning längs hela kusten.

Läs mer