Världssjöfartsuniversitetet får nu utfärda examina

Regeringen ger Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) rätt att genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU) utfärda vissa examina inom det maritima området i Sverige.

– Det är glädjande att ge WMU rätten att kunna utfärda examina. Detta kommer betyda mycket för att kunna säkerställa en hållbar utveckling av sjöfarten och uppnå FN:s hållbarhetsmål. Utbildning och examina är också viktigt för att göra sjöfartsnäringen mer jämställd, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer