Havet och människan

Läs Skärgårdarnas Riksförbunds remissvar Havet och människan SOU 2020:83 – en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser.