Digital seminarium om hur besöksnäringen i skärgårdarna påverkas av pandemin

Södertörns Högskola  välkomnar till första kunskapsseminariet från projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin. Projektet som finansieras av Tillväxtverket är en del av Tillväxtverkets satsning på kunskapsutveckling om pandemins effekter på besöksnäringen. Under webinariet presenteras projektets halvtidsrapport, som redogör för skärgårds- och ösamhällens erfarenheter, utmaningar och möjligheter från pandemins utbrott i mars 2020 och fram till idag.

Seminariet vänder sig främst till dig som verkar och arbetar på öar och i skärgårdar, till dig som arbetar med främjande eller kunskapsutveckling inom turism och besöksnäring.

Tid & datum:
27 maj 2021, kl 13 – 14.30

Anmälan görs till:
enter@sh.se