Provfiske i Vättern

Förra sommaren provfiskade Länsstyrelsen Jönköping vid olika strandlokaler runt hela Vättern. Till skillnad från provfiske, som görs i Vätterns utsjö, riktade sig detta fiske alltså till att undersöka fisksamhället på bottnar närmare stränderna.

Läs mer