Rose-Marie Hellén besökte Skärgårdens Trafikantförening

Under våren har Rose-Marie Hellén, Vinön, för Skärgårdarnas Riksförbunds räkning gjort en genomlysning av transporterna till och från våra öar som inte har någon fast landförbindelse.
Detta har bland annat utmynnat i ett remissvar, Infrastrukturplan 2026-2037.
Den 24 april var Rose-Marie inbjuden till Skärgårdens Trafikantförening* för att berätta om genomlysningen och remissvaret. Hon informerade också om Skärgårdarnas Riksförbund i allmänhet.
– Nu gäller det att vi delar de goda exemplen och sprider informationen. Vi förstår att kollektivtrafik till sjöss är en liten del av alla transporter men den är avgörande för oss som bor och verkar på öarna, förklarar Rose-Marie.
*Skärgårdens Trafikantförening bildades 1963 och är en partipolitiskt obunden, ideellt arbetande organisation som företräder alla trafikanter, hel- och deltidsboende eller turister i Stockholms Skärgård och Mälaren. Källa skargardstrafikanten.se
Foto: Gunilla Söderqvist