Workshop CE4EUI på Gotland 19 mars

Det var ett 20-tal deltagare vid workshopen från olika öar bl a i Gotland, Orust, Holmön, Vinön, Visingsö, Samsö, samt öar i Lettland, Estland och Irland.

Mötet inleddes med att Martina Cannata från CE4EUI-sekretariatet hälsade alla välkomna och så presenterades de som skulle leda denna workshop. Det var Frans Sjölander och Maria Sköld från Stockholm Environmental Institute (SEI) samt Søren Hermansen och Alexis Chatzimpiros från Samsø Energi Academi (SEA).

Søren inledde med att presentera SEA och deras arbete på Samsø. Han fortsatte med en processbeskrivning för hur dagens arbete skulle utföras.

Läs hela rapporten