Den första Skärgårdsriksdagen genomförd

I dag har vi hållit vår första Skärgårdsriksdag. Inledningstalade gjorde landshövding Anna Kinberg Batra som pratade om vikten att vi skall kunna bo, leva och verka i hela landet. Knappt 70 personer fanns på plats och ett 20 tal personer deltog digitalt. Det blev dag av inspiration, erfarenhetsutbyte och nedslag i öbornas dagliga liv. Departement, myndigheter, politiker- och tjänstemän på olika nivåer, internationella talare och öbor med flera deltog på mötet. Skärgårdsriksdagen genomfördes i samarbete med länsstyrelsen Stockholm, Tillväxtverket och Region Östergötland.

Utförligare rapport från mötet kommer inom kort.