Info och utbildning CIP på Hemsön

Civil insatsperson (CIP)  får en utbildning att hjälp till vid olyckor mm. Det kan vara brand, drunkning, trafikolycka. En CIP väljer själv om denne har möjlighet att bistå med sin hjälp vid en inträffad händelse. En CIP jobbar på samma sätt som om denne skulle ”råka” komma först på t.ex en trafikolycka, i att göra en insats innan räddningstjänst eller ambulans kommer till platsen. Man är bara en medmänniska med en utbildning (CIP), skillnaden är att personen får via ett SMS vetskap om att det inträffat en olycka eller en brand.

På Hemsön ordnar man information om CIP den 13 april och utbildning den 7 maj. Det är räddningstjänsten Höga Kusten som ordnar utbildningen. Detta är kankse något för andra medlemsföreningar att inspireras av. På öar tar det ju ofta längre tid för en räddningsinsats och CIP kan vara mer värdefull och bidra med mycket.

Läs mer på Hemsö skärgårdsförenings webplats