Tångskogsjakten

Tångskogsjakten blir den trettonde upplagan av Forskarhjälpen. I år kommer eleverna att samla in blåstång för att undersöka den biologiska mångfalden i tångskogen och de får pressa tångplantor. Detta år arbetar vi tillsammans med forskarna Lena Kautsky och Ellen Schagerström på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.  I årets projekt Tångskogsjakten behöver forskarna er hjälp att samla in data för att skapa ett unikt forskningsunderlag som sträcker sig längs hela Östersjöns kust från Öresund i väst till Bottenhavet i nordöst. Det insamlade materialet kommer även ge en bild av Östersjöns variationer mellan vår och höst i tångskogen. Detta kommer att utgöra ett unikt forskningsunderlag.

Läs mer