Kris i Luleå skärgårdsförening

Så här skriver webmaster för Luleå skärgårdsförenings webplats med anledning av kallelse till extra årsmöte:

De två frågor som inte fick någon lösning vid föreningens ordinarie årsmöte är valet av en ny ordförande och en ny sekreterare. Om vi inte får tag på några som är beredda att ta på sig de två uppdragen är risken stor att vi inte längre har någon förening kvar.

Läs mer