Militärövning längs västkusten sista veckan i augusti

Fartyg, helikopter och båtar – marinen drog i gång sin höstövning 24-31 augusti. De höll bland annat till i Hakefjorden in till Stenungsund och Wallhamn. Övningen gick ut på att till havs skydda svenska hamnar och transportleder. Bland övningsmomenten ingick logistik, ubåtsjakt och minröjning, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Läs mer