Utredning om en stärkt förmåga att leverera vattentjänster i händelse av kris

Uppdraget för utredningen är att analysera risker och åtgärda sårbarheter i samhällets förmåga att leverera vattentjänster. Ett särskilt kritiskt område är tillgången på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten. En särskild utredare ska därför få i uppdrag att kartlägga behovet av förändringar av nuvarande ordning och föreslå förbättringar för att säkerställa leveransen av vattentjänster i krissituationer.

Läs mer