Ny rapport från HAV

Hav och Vattenmyndigheten har tagit fram en ny rapport om samhällsekonomiska begrepp i yrkes- och fritidsfiske. Den knyter an till arbetet inom strategin för framtidens fiske och vattenbruk, de sektorspecifika handlingsplanerna för fritidsfiske och fisketurism samt yrkesfiske.

HaV har utifrån förvaltningens mål och strategin Framtidens Fiske gett forskarna Johan Blomquist, Lars Persson, Jesper Stage och Staffan Waldo i uppdrag att sammanställa och analysera inom vilka områden och för vilka indikatorer som fritidsfisket och yrkesfisket är jämförbara.

Läs mer