Så här svarade riksdagspartierna i år

Innan vallokalerna stänger nästa söndag  så ska vi alla ha utövat våra rättigheter och skyldigheter, i alla fall om vi har åldern inne.

Som traditionen påbjuder har Skärgårdarnas Riksförbund ställt lite frågor till våra riksdagspartier. Ett parti har valt att inte svara, vilket kommer ni att se när ni läser svaren.

Här kommer svaren

 

 

 

https://skargardarna.se/wp-content/uploads/2022/09/Svar-pa-valfragor.pdf