Ny övervakningskommité

Regeringen beslutar att inrätta en övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 samt att utse vilka myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i kommittén.

– Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innebär både mer pengar till utvecklingen av yrkesfisket och fler stödmöjligheter för företagen inom fiskerinäringen, bland annat till utvecklingen av hållbart vattenbruk. Övervakningskommitténs arbete är viktigt då den har som uppgift att granska genomförandet av programmet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Läs mer