Handlingsplan för hållbar regional utveckling i hela landet

I mars 2021 överlämnade regeringen skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 till riksdagen. Nu tar regeringen nästa steg och presenterar en handlingsplan för det statliga genomförandet 2022–2024.

För att möta samhällsutmaningarna, ta till vara möjligheterna och hitta lösningar samt uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken identifierade regeringen i den nationella strategin fyra strategiska områden som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken 2021–2030.

Läs mer