Fler marina reservat behövs

Sverige behöver fler nationalparker, men ofta tar processerna stopp redan i planeringsstadiet. En policy brief från Havsmiljöinstitutet och Luleå tekniska universitet utreder vad som fungerar när ett marint skyddsområde ska inrättas – och vad som inte gör det.

Såväl internationella konventioner som Sveriges nationella miljömål kräver att mer värdefulla marina miljöer skyddas. Faktum är att minst 30 procent av havet ska skyddas fram till år 2030. Men många förslag på nya skyddsområden möts av motstånd från intressenter och allmänhet och inte sällan stoppas förslagen eller skjuts på framtiden. I vissa fall kan konflikterna överbryggas, men inte i andra.

Forskare från Havsmiljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har granskat tre nationalparksprojekt i Sverige ur ett koalitions- och lärandeperspektiv.

Läs mer