Oenighet om torsken bland forskare

Resultaten i den nypublicerade svensk-finska studien om Östersjötorsken skapar reaktioner i den marina forskarvärlden. Slutsatsen – att torskens dåliga hälsa inte kan bero på syre- eller matbrist – motsäger tidigare teorier.

– Det finns tillräckligt med syre och mat. Östersjötorskens kris har andra orsaker, säger huvudförfattaren Henrik Svedäng, som är knuten till Havsmiljöinstitutet och tagit fram sin rapport med kollegor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och Tvärminnes marinbiologiska station.

Läs mer