Havsmiljön måste förbättras

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu ett uppdaterat åtgärdsprogram med 14 pounkter för havsmiljön för åren 2022-2027. Programmet tar upp allt från farliga ämnen och skonsammare fiskeredskap till invasiva arter och marint skräp.

Åtgärdsprogrammet, som riktar sig till myndigheter och kommuner, är det andra som beslutats enligt havsmiljöförordningen och en del av det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Det är också en uppdatering och komplettering av det första åtgärdsprogrammet som beslutades 2015.

Läs mer