Turismen ger även icke mätbara effekter

Det pratas mycket om turismens mätbara nytta, såsom gästnätter eller lokal konsumtion. Men turism bidrar även till många värden som inte alltid går att mäta. För hur ska vi mäta värdet av tillförsikt, av att se möjligheter där man bor eller att känna sig inkluderad?

Turismen har gått på knäna under pandemin. Efter en lång tid av tillväxt har det senaste året skrivites om minskade inkomster, om gästnattsnivåer som ligger nära noll och om anställda som lämnar besöksnäringen för att jobba i andra branscher. Men turism är och ger så mycket mer än kronor, ören, gästnätter och sålda inträdesbiljetter.